İzmir Dedektiflik A.Ş. Değerlerinizi Korur.

Ücretsiz danışma hattı 444 7 635

Aldatma Bilgileri

EŞ TAKİBİ

EŞ TAKİBİ

Değerli misafirlerimiz, gelişen dünya teknolojisi hızla ilerlemektedir. Teknolojinin gelişmesi ile kişiler arasında ilişkiler eskiye nazaran çok daha kısa sürede kurulmaktadır. Bu nedenle eşler ilerleyen teknolojinin nimetlerinden de faydalanarak eşlerini aldatmaktadır. Eşlerinin aldatma eylemleri takip edilerek kısa sürede tespit edilmektedir. Ancak eş takibi çok hassas bir konu olduğu için bu hususun tespiti için profesyonel hizmet alınması gerekmektedir. Firmamız İzmir Dedektiflik A.Ş. yaklaşık 25 yıldır değerli müşterilerine eş takibi adı altında araştırma hizmeti vererek müşterilerinin çok özel sorunlarına çare bulmaktadır. Özel dedektiflik hizmeti almak isteyen kişiler genelde böyle bir hizmeti hayatlarında ilk defa aldıkları için tecrübe sahibi değillerdir. Bu nedenle içinde bulundukları üzücü durumdan biran önce kurtulmak için kendi imkanlarıyla yapmış olduğu araştırmalar ile eşlerinin takip edilmesi konusuyla ilgili hizmet almaya karar verdiklerinde karşılarına ilk çıkan özel dedektiflik firmasından eş takibi hizmeti almaktadırlar. Bu husus kesinlikle doğru değildir. Eş takibi hizmeti özel beceri, kabiliyet ve uzmanlık gerektiren bir durumdur. Sizler çok özel sorunlarınıza çare ararken dolandırılabileceğiniz gibi bunun yanında beceriksiz kişilerin vermiş oldukları hizmetin eksikliği ile maddi ve manevi, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayabilirsiniz. Bu nedenle eşiniz takip ettirmeye karar verdiğinizde konunun uzmanı profesyonel özel dedektiflik firmalarından hizmet almanız sizlerin menfaatine olacaktır.

EŞ TAKİBİ NEDEN YAPILIR ?

Gelişen ve değişen dünyamızda insan nüfusu da hızla artmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle de birlikte insanların kendi aralarında iletişim kurmaları çok daha kolay hale gelmiştir. Bu nedenle birbirleriyle çok kolay iletişim kurabilen insanlar gelişen teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak karşı cinse çok daha kolay ulaşabilmektedirler. Hal böyle olunca insanlar şu veya bu sebebi kendi akıllarınca gerekçe göstererek eşlerini aldatmaktadırlar. Aldatıldığını düşünen eş gerek eşini veya varsa çocuklarını kaybetmemek için ya da eşini kaybedeceğini anladığı andan itibaren boşanma kararı almaktadır. Boşanma kararı alan eş öncelikle boşanma dava sürecini başlatmak için avukatı ile görüşüyor. Görüşülen avukat aldatılan eşe bazı açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları ele aldığımızda ülkemizde uygulanan  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda 6 adet boşanma nedeni olduğunu, bu boşanma nedenlerinden biri ya da bir kaçını ileri sürerek eşe karşı boşanma davası açılabileceğini ancak taraflar görülen boşanma davasında boşanma nedeni olarak ileri sürülen iddiaları ispatlamakla mükellef olduklarını, iddia edilen boşanma nedenini ise delillerle ispatlanması gerektiğini görmekteyiz. Bu nedenle aldatıldığını düşünen eşler gerek yuvalarını kurtarmak için, gerekse aldatıldığından dolayı boşanma kararı aldıkları için eşlerinin kendilerini aldattıklarını ispatlamak maksadıyla eş takibi yaptırmak için özel dedektiflik firmalarından hizmet almaktadırlar. İnsanlar arasındaki ilişkileri ve evlilik birlikteliğini yıkan en büyük etken güven kaybıdır. Bu nedenle insanlar eşlerine karşı güven kaybettikleri durumlarda da eşlerini takip ettirerek kendilerine karşı herhangi bir sadakatsiz davranış sergilenip sergilenmediğini de eş takibi hizmeti alarak ispatlama yoluna gitmektedirler.

İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş. eş takibi hizmetlerini öncelikle Türk aile yapısını temelden korunmasına yönelik yapmaktadır. Ancak yuvanın kurtulamayacağı anlarda da müşterilerimizin talepleri doğrultusunda eş takibi hizmeti vererek müşterilerimizin çok özel sorunlarına en kısa sürede, hızlı bir şekilde çözüm üretmeyi prensip edinmiş bulunmaktayız.

EŞ TAKİBİNİN FAYDALARI

Eşi tarafından aldatıldığını düşünen kişiler ileride maddi ve manevi kayıplar yaşamamak için, çocuklarının velayetlerinin alınmasını garanti altına almak, eşlerinin kendilerine karşı sadakatsiz  davranış sergiledikleri zamanlarda eşlerini takip ettirerek eşlerinin kendilerine karşı aldatma eylemini gerçekleştirmeleri, haysiyetsiz yaşam sürmeleri veya eşlerinin kendilerine karşı sadakat yükümlülüklerini yerine getirmedikleri anlarda eşlerini takip ettirerek eşlerinin kendilerine karşı uygulamış olduğu haksız eylemleri kayıt altına alarak delillendirmesi durumunda ileride maddi ve manevi kayıp yaşamamak için, çocuklarının velayetlerini eşlerinden almak için eş takibi yaptırarak ileride açacakları boşanma davasına delil etmeleri halinde ileride yaşanacak her türlü olumsuz gelişme kendi lehlerine olacaktır. Bu nedenle eş takibi yaptırmanın faydaları çok büyüktür. Ayrıca aldatılma insanda çok büyük acı ve ızdırap çekmesine neden olmaktadır. Eşi tarafından aldatılan kişiler ayaklar altına alınan kadınlık onur ve gururlarını ayaklar altından almak, eşlerinden kendilerine karşı yapılan haksız eylemin hesabını sormak için eş takibi yaptırmaları son derece önemlidir.

EŞ TAKİBİNDE ELDE EDİLEN DELİLLER MAHKEMELERDE KULLANILABİLİR Mİ ?

İnsanlar eşleri tarafından aldatıldığını düşündükleri zamanlarda eşlerini takip ettirerek  eşlerinin kendilerini aldattıklarını ispat etmek için çok büyük çaba sarf etmektedirler. Ancak bu çaba sarf edilirken bir de akıllara eş takibi esnasında elde edilen video ve görüntü kayıtlarının mahkemelere delil olarak sunulup sunulamayacağı konusudur. Genelde insanlar eşlerini profesyonel yardım alarak özel dedektiflik firmalarından hizmet satın alma yöntemi ile yapmaktadırlar. Araştırma hizmetini veren firma çalışanları eğer eş takibi esnasında insanların özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmedikleri sürece yapılan eş takibi araştırmasında elde edilen delillerin tamamı hukuka uygun elde edilen delillerden olduğu için sayın mahkemelere elde edilen video ve fotoğraf görüntüleri delil olarak sunulabilir. Ancak eş takibi araştırma hizmetini yapan araştırma görevlileri bu hizmeti verdikleri süre içerisinde takip esnasında hukuka aykırı olarak herhangi bir şekilde suç işlemek kastı ile hareket ederek görüntü elde etmeleri durumunda elde edilen video ve fotoğraf görüntüleri sayın mahkemelere delil olarak sunulamaz. Bu tür deliller hukuka aykırı olarak elde edildikleri için bu deliller sayın mahkemelere delil olarak sunulsa dahi sayın mahkeme hakimleri bu delilleri video ve fotoğraf görüntülerini delil olarak değerlendirmemektedirler. Bir eş takibinin hukuka uygun yapılabilmesi için araştırması yapılan eşin kesinlikle özel yaşam alanına girilmemesi  ve ayrıca araştırması yapılan kişinin çekilen görüntülerinin başkaları tarafından da görülmesi mümkün olan yerlerde çekilmesi halinde elde edilen video ve fotoğraf görüntüleri hukuka uygun elde edilen deliller arasında yer almaktadır. Bu tür elde edilen delillerin tamamı gerek hukuk gerekse ceza mahkemelerinde delil olarak kullanılabilir. Sayın mahkemeler öncelikle elde edilen video ve fotoğraf delillerinin nerede, ne şekilde elde edildiklerine bakarak kendi vicdani kanaatlerine göre karar vermektedirler.

EŞ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Eş takibi çok hassas bir konu olması sebebiyle öncelikle çok gizli ve profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Araştırması gereken eşin araştırması esnasında hiçbir şekilde eşin özel hayatının gizliliğine müdahale edilmemesi gerekmektedir. Araştırması yapılan eşin, yapılan araştırma esnasında hiçbir şekilde eşin özel hayat olarak kabul edilen alana girilmemesi gerekir. Eş takibi yapılırken mutlaka araştırmayı yapan görevlilerin sayısı en az 3 kişi olması gerekmektedir. Bunların birisinin görevi aracı kullanan şoför, diğeri kamera ve fotoğraf çekimlerini yapan kameraman, bir diğeri ise araştırma yapan istihbarat görevlisi olması gerekmektedir. Eş takibi hizmeti verilirken mutlaka bir otomobil araştırma esnasında kullanılması gerekir. Ayrıca eşin herhangi bir şekilde zina, aldatma, haysiyetsiz yaşam sürme, sadakatsiz davranış ve evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olacak herhangi bir eylemin kayıt altına alınabilmesi için profesyonel anlamda video ve fotoğraf kayıt cihazlarına da ihtiyaç vardır. Eş takibi hizmeti verildiği esnada araştırması yapılan eş ile ilgili her türlü ayrıntılı bilgi araştırma ekibine verilmesi gerekmektedir. İnsanlar genelde fazla maliyetli olduğu için eş takibi araştırmalarını kendi imkânlarıyla yapmaya çalışmaktadırlar. Bu durum kesinlikle yanlış bir durumdur. Çünkü eş takibi yapılması çok zor ve hatta bazı durumlarda imkansız bir olaydır. Bu nedenle eşinden şüphelenen kişilerin kesinlikle eşlerini araştırtmak istediklerinde profesyonel hizmet veren özel dedektiflik şirketlerinden hizmet satın almaları gerekmektedir. Aksi taktirde kendi imkanlarıyla eşlerini araştırmaya çalışan kişiler eşlerini araştırırken eşlerine yakalanması durumlarında ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlarla karşılaşmaları muhtemeldir. Bu nedenle eş takibi hizmeti satın alınması son derece önemli bir husustur.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

ÖNEMLİ UYARI
izmirdedektiflikburosu.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.