İzmir Dedektiflik A.Ş. Değerlerinizi Korur.

Ücretsiz danışma hattı 444 7 635

Sıkça Sorular Sorular

ÖZEL DEDEKTİF TUTMAK YASAL MI?

ÖZEL DEDEKTİF TUTMAK YASAL MI?

Ülkemizde özel dedektiflik mesleği son yıllarda oldukça ilerlemekle birlikte yerini seçkin meslek dalları içerisinde almıştır. Ülkemizde özel dedektif tutmak yasaldır. Ancak tutulan özel dedektiflik mesleğini icra ederken ülkemizde yürürlükte olan her türlü kanuna saygılı, yasalar çerçevesinde görevlerini icra etmeleri gerekmektedir. Özel dedektiflik mesleği son yıllarda ülkemizde popüler meslek dalları arasında yerini aldığı için bazı kişi ve özel dedektiflik mesleğinin vasıflarını taşımadığı halde kendilerini özel dedektif olarak tanıtarak kısa yoldan maddi çıkar elde etmek için kendilerini özel dedektif olarak tanıtarak maddi ve manevi çıkar elde etme yoluna gitmektedirler. Özel dedektiflik mesleğinin ülkemizde henüz bir yasal düzenlemesi bulunmaması sebebiyle bu tür kişi ve kişiler insanların çok özel sorunlarına çare olmayı vaat ederek insanları yalan beyanlarla kandırarak dolandırmaktadırlar. Bu nedenle özel dedektiflik hizmeti almak isteyen kişiler öncelikle kurumsal, sabit adres, sabit telefon, her türlü resmi belgeye sahip olan şirketlerden özel dedektiflik hizmeti almaları durumunda herhangi bir usulsüzlük ve kanunsuz eylemle karşılaşmayacaklardır.

Özel dedektiflik mesleği popülaritesini dünyada ve ülkemizde arttırdığı için özel dedektiflik sektörü hızla büyüyerek itibar kazanmaktadır. Ülkemizde bu bağlamda özel dedektiflerin yapmış olduğu araştırma hizmetlerinden elde edilen delilleri Sayın Mahkemeler delil olarak kabul ettikleri gibi bazı durumlarda Sayın Mahkeme hâkimleri özel dedektiflikleri mahkemelere davet ederek kendilerinin vermiş olduğu hizmet ile ilgili tanık sıfatıyla beyanlarını almaktadırlar. Ülkemizde henüz dedektiflik mesleğinin uygulamada düzenlenmiş bir kanunu bulunmamaktadır. Ancak 1990lı yılların başından bu yana ülkemizde özel dedektiflik mesleği uygulanmaktadır. Özel dedektifler sahada araştırmalarını yaparken kanunlara riayet ederek hukuka uygun olarak delil elde ettikleri sürece ÖZEL DEDEKTİF TUTMAK YASALDIR.

 Ülkemizde özel dedektiflerin sayıları son zamanlarda hızla artmaktadır. Özel dedektiflik tutmak yasalara uygundur. Ancak tutulan özel dedektifin yasalara aykırı eylemler gerçekleştirmesi halinde özel dedektifin her türlü eyleminden özel dedektiften hizmet almak isteyen kişilerde sorumludur. Bu nedenle özel dedektiflik hizmeti almak isteyen kişiler özel dedektiflik seçimine son derece dikkat etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.